Bác sĩ

Bác sĩ.Bác sĩ Hồ Quốc Việt
Bác sĩ Thẩm mỹ - Thạc sĩ - Bác sĩ chuyên khoa I
Thạc sĩ - BS Ngoại Khoa Tổng Quát
BSCKI Tạo Hình Thẩm mỹ
Bệnh viện Chuyên Khoa Thẩm Mỹ Việt Mỹ
Trung Tâm Thẩm Mỹ Iseul