Tư vấn Phẫu Thuật thẩm mỹ 3D

gương thần thẩm mỹ ar - trung tâm thẩm mỹ kalian (2)

1. Được quét bởi bác sĩ, nhân viên tư vấn hoặc ngay tại nhà.

Để tạo hình ảnh 3D, bạn có thể được quét trong quá trình tư vấn tại Trung tâm thẩm mỹ KALIAN hoặc bạn có thể tạo tại nhà bằng cách tải lên 3 ảnh chính mình sau đó sửa đổi và trao đổi với bác sĩ trong quá trình tư vấn.

2. Hình dung 3D

Trong vài giây, hình ảnh của bạn sẽ được tạo và bạn sẽ có thể thực hiện các sửa đổi cơ thể theo kích cỡ, hình dáng mà bạn mong muốn.

gương thần thẩm mỹ ar - trung tâm thẩm mỹ kalian (2)

3. Thử trên cơ thể mới của bạn

KALIAN là một trung tâm thẩm mỹ đầu tiên cung cấp cho bạn tư vấn thực tế. Bạn sẽ có thể nhìn thấy bộ ngực mới của mình thông quá chiếc “gương thần

Tư vấn Phẫu Thuật thẩm mỹ 3D

4. Truy cập 3D từ xa

Khi kết thúc cuộc tư vấn, bác sĩ sẽ cấp cho bạn quyền truy cập để bạn có thể xem 3D tại nhà trên thiết bị của mình và thậm chí chia sẽ chúng với bạn bè và gia đình để có thêm lời khuyên và ý kiến.

Gương thần thẩm mỹ AR